Model de serviciu online pentru management de activitati agricole

Proiectul este finantat de Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare STAR - Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata, in cadrul Programului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare– PNCDI II.

Subprogram: S1 - Cercetare

Durata proiect: 18  luni (decembrie 2013 – iunie 2015)

Domeniu: Observarea Pamantului

 

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui model de serviciu online pentru managementul afacerilor din domeniul agricol. AGRI-BIS va utiliza cele mai noi tehnici geospatiale, precum: GIS, teledetectie, cartografiere web.